Bridgeclub Steenwijk

de oudste bridgeclub van Steenwijkerland

Algemene info

Sinds 1 oktober 1986 lid van de NBB
Verenigingsnummer 17037

Kvk nr. 62793225
Contributie € 50 per jaar

Bankrekeningnr.:
NL65 INGB 0005 3988 40

 

Speeldag: Maandagavond
Aanvang: 19.35 uur

Fletcherhotel
Woldmeentherand 15
Steenwijk

 

Betrapt op snuiven van C-lijntje !!!

Naar aanleiding van een artikel over dopinggebruik in de bridgesport in het bridgeblad van april 2019 had het bestuur van BC Steenwijk besloten haar leden aan een steekproef te onderwerpen.
Om aan te tonen dat  de leden van BC Steenwijk een “schone lei” hebben, zijn deze gevraagd mee te werken aan een steekproef.
Afgelopen maandag ( 1 april) kon voorzitter Alle Bruggink dan ook verheugd meedelen dat deze steekproef een groot succes was en iedereen op 1 na een wattenstaafje met wangslijm had ingeleverd. Het laatste lid werd daarom gevraagd ter plaatse toch nog haar medewerking te verlenen. Deze weigerde in 1e instantie en na enig doorvragen bekende zij voor aanvang van de avond nog een C-lijntje te hebben gesnoven.
Sancties zijn overwogen, maar haar scores aan het eind van de avond waren dermate treurig dat zij besefte dat deze “geestverruimende” middelen haar nooit tot grote hoogte zouden brengen.

Een betere les had het bestuur haar niet kunnen geven! 


Copyright © Bridgeclub Steenwijk 2017. Alle rechten voorbehouden