Indien u lid van onze bridgeclub wenst te worden, stuur dan een emailbericht met de volgende gegevens:

- Naam

- Adres

- Postcode + Woonplaats

- Telefoonnummer

- Emailadres

- Geboortedatum

- Evt. NBB lidnummer

                              naar: