Website in onderhoud succesvol afgerond

Het technisch onderhoud op de website is afgerond. Dit houdt in dat de website weer volledig beschikbaar is.
Het onderhoud is volledig naar wens uitgevoerd. Ook de Freeze Modus is afgerond.

Ondervind u toch nog hinder ergens op deze website, laat dit dan weten via de contactpersoon.

Indien u lid van onze bridgeclub wenst te worden, stuur dan een emailbericht met de volgende gegevens:

- Naam

- Adres

- Postcode + Woonplaats

- Telefoonnummer

- Emailadres

- Geboortedatum

- Evt. NBB lidnummer

                              naar: