Clubcompetitie

Coördinatie             :   Marian Hoornweg
Emailadres              :
Telefoon                  : 0611331267 

Afmelden:
- Op maandagavond in het daarvoor bestemde schriftje       of
- Per email naar     
   dat kan uiterlijk tot zondagavond      of
- Op maandagochtend alleen in plotselinge situaties bellen met de 
  clubtelefoon: 06 48 57 02 52 . Deze staat op andere dagen niet aan

Dringende vragen:
Bij dringende vragen tussendoor kunt u altijd bellen met 0611331267

Competie-uitslagen bekijken:

Alle competitie-uitslagen worden direct na afloop geplaatst op de NBB-portal:
a) Uitslagen raadplegen kan door op de homepage in het menu te klikken op ‘competitie-uitslagen’ .

  1. b) Vervolgens komt u op de NBB-portal, klik hier op het betreffende speelseizoen en de speelserie.
  2. c) Ook kunt u via de uitslagenlijst de frequentiestaten van de betreffende speeldag per lijn bekijken, zowel per spel als per paar/per spel. Klik hiervoor in het uitslagenoverzicht bij de gewenste lijn op de datum in de betreffende kolom van het uitslagenoverzicht. Vervolgens kunt u boven de lijnaanduiding kiezen voor 'frequentiestaten'(per spel) dan wel 'gedetailleerde frequentiestaten' (per spel/per paar).Ook kunt u hier de frequentiestaat per persoon bekijken door op de naam van de speler te klikken.

    Ook de uitslagen van de districtcompetities kunt u via de NBB-portal raadplegen.

    Meesterpunten: Uw meesterpuntenoverzicht en uw verenigings- en NBB rating kunt u raadplegen door met uw lidnummer en persoonlijk wachtwoord in te loggen via 'mijn NBB' op de officiële website van de Nederlandse Bridge Bond (www.bridge.nl)