Wilt u de aankondiging van uw bridgedrive hier opgenomen zien?
Stuur dan de info over die drive naar  

Zaterdag 16 maart 2024
Steenwijker Kroegentocht
zie voorpagina

Winterbridge Oentsjerk
Zondagmiddag 25 februari
Kosten 17,50 euro per persoon incl. buffet. Contant betalen
Aanmelden uiterlijk 22 februari  
of telefonisch    06 52331836  of  0614787881
Heemstrastate       Frisiastate23     9062 GR  Oentsjerk

Senioren viertallen Noord
Woensdag 10 april 2024 te Aduard 
Het is een kwalificatie  voor het NK Senioren viertallen in 27 oktober in Utrecht.
Iedereen geboren in 1960 of eerder en lid is van een bondsclub in het district is welkom zich in te schrijven.
Dit kan door  voor 7 april € 25,= per viertal over te maken naar
NL08 RABO 0361 2275 23 t.n.v. H.van Gunst o.v.m. de namen van het viertal.

Opgave kan via de clubsecretaris of via de link in de mail, in jullie bezit.
Plaats: Best Western Hotel Friesestraatweg 13 9831 TB  Aduard
Start 10 uur

Zomerbridge 13 mei t/m augustus 2024
Iedere maandagavond, aanvang 19.30 uur. 
Info aanmelden volgt nog

De Zuidwester,  zaal De Korf;  Gasthuislaan 84;  8331 MZ  Steenwijk