De jaarvergadering is weer achter de rug.  Dit zijn de voornaamste wijzigingen:  

We hebben afscheid genomen van Hanna Klaver als penningmeester.
Hanna bedankt voor alles en Matthijs Kuijpers welkom in het bestuur!
De contributie is op verzoek van de leden verhoogd naar € 80,- . 
Fijn! Dan blijven we een gezonde club.
Verder zijn we blij met meedenkende leden tijdens en ook na de vergadering.