De commissie Zomerbrdige Steenwijk organiseert in de zomermaanden  iedere maandag een bridgeavond.
Hiervoor nodigen we u van harte uit. De avond wordt gehouden op de locatie:

MFC De Zuidwester   Gasthuislaan 84  8331 MZ Steenwijk

Periode : 
Vanaf 13 mei iedere maandagavond ( met Pinksteren op dinsdag!) t/m de maand augustus.
Aanvang 19.30 uur

Inleg per avond is € 6,00 per paar; 
Consumptiemuntjes zijn verkrijgbaar bij de entree.

Aanmelden kan als volgt:
* U kunt zich met uw partner opgeven voor de hele periode: in dat geval rekenen we iedere keer op u en moet u
zich tijdig afmelden indien u een keer verhinderd bent.
Of:
* U komt af en toe spelen: in dat geval meldt u zich met uw partner iedere keer tijdig aan.

Aanmelden kan via Whatsapp: 06 15 29 57 05 van Ben Peper tot uiterlijk de betreffende maandagochtend 12 uur !
Gewenste info: eventueel bondsnummer, beider namen, de gewenste speellijn en , indien aan de orde,
of u zich opgeeft voor de hele zomerperiode.
Aanmelden kan ook aan de zaal op de betreffende speelavond tussen 19.00 uur en 19.15 uur. Dat heeft niet onze voorkeur.

Afmelden:
Kunt u beiden niet spelen dan via Whatsapp 06 15 29 57 05 voor die avond afzeggen bij Ben Peper.
Mocht 1 van beiden niet kunnen dan kan de ander zelf een invaller regelen.
Dit bij binnenkomst even melden bij de wedstrijdleiding.

We kijken er naar uit!

Met vriendelijke bridgegroet,

Commissie Zomerbridge Steenwijk